Het Artikelen Archief
  De Home pagina De Islam pagina De Profeet Mohammed (vrede zij met hem) pagina De Koran pagina De Hadith pagina
 
De Nachtelijke Hemelvaart ("Al'isra'e" en "Almi'raadj")

"Al'isra'e" is het nachtelijk vertrek van de profeet Sallalahu 'alaihi wasalam van Mekka naar de Alaqsa-moskee in Jeruzalem en "almi'raadj" is het stijgen naar de bovenaardse wereld (d.i. de hemel). Dit heeft zowel lichamelijk als ook geestelijk echt plaatsgevonden.

"Heilig is Degene die 's nachts Zijn dienaar (Mohammed) van de Masdjid al Haram (de Gewijde Moskee te Mekkah) naar de Masdjid al Aqsah heeft gebracht, waarvan Wij de omgeving hebben gezegend, opdat Wij hem van Onze Tekenen lieten zien. Voorwaar, Hij is de Alhorende, de Alziende." [Surah Alisra': Ayah 1].

"Almi'raadj" zou in soerat An-nadjm genoemd zijn, in de verzen zeven tot achttien. Een andere stelling is dat in de desbetreffende verzen uit de Koran iets anders bedoeld wordt.

Toen dit plaats heeft gevonden ontstonden er verschillende meningen. Er is overgeleverd dat deze gebeurtenis plaats heeft gevonden in hetzelfde jaar dat de profeet Sallalahu 'alaihi wasalam gezonden werd; volgens andere overleveringen was het in het jaar vijf na het gezantschap; ook wordt genoemd de 27ste van de maand Radjab in het jaar tien na het gezantschap of anders 17 Ramadan in het jaar 12 na het gezantschap. Volgens een nog andere overlevering vond het plaats op 17 Raibi'e I van het jaar 13 na het gezantschap.

Volgens de meest betrouwbare overleveringen is het verhaal samengevat als volgt: De engel Jibriel (Gabriel, 'alaihi asalaam) bracht de "buraaq" (een dier groter dan een ezel en kleiner dan een muilezel). De profeet Sallalahu 'alaihi wasalam besteeg de "buraaq" vanuit de gewijde moskee in Mekka tot de Aqsa-moskee vergezeld door Jibriel ('alaihi asalaam). Hij knoopte het vast op de plek waar alle profeten dat deden en liep de moskee binnen en verrichte een gebed bestaande uit twee "rak'ah" waarbij hij de andere profeten voorging tijdens het gebed (als imam).

Jibriel ('alaihi asalaam) heeft hem twee kommen aangeboden met in de ene drank en in de andere melk waarbij de profeet Sallalahu 'alaihi wasalam voor de kom met melk koos. Jibriel ('alaihi asalaam) zei: "U maakte een keus die is aangeboren. U bent naar het rechte pad geleid en heeft uw volk daar naar toe geleid. Als u voor de kom met drank had gekozen dan had u uw volk naar het verkeerde pad geleid."

De profeet Sallalahu 'alaihi wasalam steeg daarna vanuit de aqsa-moskee naar de wereldlijke hemel. Jibriel ('alaihi asalaam) vroeg om toestemming voor hem waarna hij door mocht. Daar heeft de profeet Sallalahu 'alaihi wasalam Adam ('alaihi asalaam), vader van de mensheid, ontmoet en heeft hem begroet. Adam ('alaihi asalaam) groette hem terug, verwelkomde hem en erkende zijn gezantschap. Aan de rechterkant van Adam ('alaihi asalaam) bevond zich een mistige wolk. Elke keer als hij ernaar keek begon hij te lachen, het waren de zielen van degenen die de voorspoed reeds hadden bereikt maar als hij naar zijn linkerkant keek huilde hij want daar bevonden zich de zielen van degenen die alleen tegenspoed vonden.

Daarna steeg de profeet Sallalahu 'alaihi wasalam naar de tweede hemel waar Jibriel ('alaihi asalaam) weer toestemming voor hem vroeg en die opnieuw kreeg. Daar ontmoette hij Yahiah ('alaihi asalaam), de zoon van Zakariah ('alaihi asalaam) en Iesa (Jezus, 'alaihi asalaam), de zoon van Maryam (Maria), vrede zij met hen. Hij begroette hen waarna zij hem hebben geantwoord, verwelkomd en zijn gezantschap erkend.

Daarna steeg de profeet Sallalahu 'alaihi wasalam naar de derde hemel. Daar ontmoette hij Yoesoef ('alaihi asalaam). Hij was een beeldschone jongeman. De profeet Sallalahu 'alaihi wasalam en hij begroetten elkaar waarna hij de profeet Sallalahu 'alaihi wasalam verwelkomde en zijn gezantschap erkende.

Vervolgens steeg de profeet Sallalahu 'alaihi wasalam naar de vierde hemel waar hij Idries ('alaihi asalaam) ontmoette. De profeet Sallalahu 'alaihi wasalam begroette ook hem waarna deze teruggroette, de profeet Sallalahu 'alaihi wasalam verwelkomde en zijn gezantschap erkende.

In de vijfde hemel ontmoette hij Haroen Ibn Imraan ('alaihi asalaam) en in de zesde hemel ontmoette hij Moesa Ibn Imraan ('alaihi asalaam)

Toen de profeet Sallalahu 'alaihi wasalam Moesa ('alaihi asalaam) passeerde heeft hij gehuild. Er werd aan hem gevraagd: ,,Waarom huil je?" Hij antwoordde: ,,Ik huil om een jongeman die later dan mij is gezonden, waardoor meer mensen van zijn volk het paradijs binnenkomen dan er van mijn volk binnen komen".

Hierna steeg de profeet Sallalahu 'alaihi wasalam naar de zevende hemel waar hij Ibrahim ('alaihi asalaam) ontmoette en hem begroette. Ibrahiem ('alaihi asalaam) leunde met zijn rug tegen de "albayt alma'moer", een huis dat dagelijks door zeventig duizend engelen wordt bezocht die daarvan nooit meer terugkeren.

Na zijn bezoek aan de hemelen is de profeet Sallalahu 'alaihi wasalam gestegen naar "sidratil-muntaha" d.w.z. "de lotusboom van de eindbestemming"; een boom waarvan de bladeren op de oren van olifanten lijken en de vruchten op kannen. Deze boom werd plotseling bedekt met een gouden laag. Allah, de Verhevene, verhulde de boom zodat geen mens meer de schoonheid ervan zou kunnen beschrijven.

Hierna is de profeet, Sallalahu 'alaihi wasalam gestegen naar Allah, de Verhevene en kwam dichtbij Hem. Op een gegeven moment stond hij op twee booglengten afstand of nog dichterbij. Allah gaf zijn dienaar de volgende openbaring; hierin werd de profeet Sallalahu 'alaihi wasalam en zijn volk het gebod opgelegd om vijftig gebeden per dag en nacht uit te voeren.

De profeet Sallalahu 'alaihi wasalam keerde daarop terug en kwam onderweg langs Moesa ('alaihi asalaam), die hem vroeg: ,,Wat heeft jouw Heer opgedragen?". Hij Sallalahu 'alaihi wasalam antwoordde: ,,Vijftig gebeden". Moesa ('alaihi asalaam) zei: ,,Je volk kan dit niet aan, ga terug naar je Heer en vraag Hem om vermindering. De profeet Sallalahu 'alaihi wasalam draaide om naar Jibriel ('alaihi asalaam) en kreeg van hem een teken dat hij het wel kon doen als hij het wilde. Toen de profeet Sallalahu 'alaihi wasalam was teruggekeerd, kreeg hij een vermindering van tien gebeden waarna hij weer langs Moesa ('alaihi asalaam) kwam die hem adviseerde om nogmaals om vermindering te vragen. Zodoende bleef hij Sallalahu 'alaihi wasalam heen en weer gaan tussen Allah, de Verhevene, en Moesa ('alaihi asalaam) totdat het aantal slechts vijf gebeden was geworden. Daarna verwees Moesa ('alaihi asalaam) hem weer om vermindering te vragen en Moesa ('alaihi asalaam) voegde eraan: ,,Bij Allah, ik heb de mensen van Isra?l minder dan dit gevraagd, toch zijn zij verzwakt en hebben het nagelaten". De profeet Sallalahu 'alaihi wasalam zei: ,,Ik durf uit verlegenheid mijn Heer het niet nog een keer te vragen. Ik geef hieraan toe en ik ben zo tevreden". Toen de profeet Sallalahu 'alaihi wasalam op een verre afstand was werd er geroepen: ,,Ik heb mijn verplichting opgelegd en heb haar verlicht voor mijn dienaren. Het is vijf maar in feite vijftig. Mijn uitspraak is niet aan verdere veranderingen onderhevig".

De profeet Sallalahu 'alaihi wasalam keerde na deze nacht terug naar het gewijde Mekka, alwaar hij de volgende ochtend zijn verhaal aan de mensen van Quraish deed. Hij stelde hen op de hoogte van wat Allah, de Verhevene, hem had laten zien van Zijn wonderlijke tekenen. Zij scholden hem voor leugenaar uit en begonnen hem weer lastig te vallen. Sommigen begonnen met spot in hun handen te klappen. Anderen zetten hun armen boven hun hoofd. Iemand vertrok naar Abu Bakr en vertelde hem het verhaal van de profeet Sallalahu 'alaihi wasalam . Abu Bakr zei: ,,Als hij dat heeft verteld, dan heeft hij ook de waarheid verteld". De mensen vroegen toen: ,,Geloof jij hem hierin?". Hij antwoordde: ,,Ik geloof hem in meer dan alleen dit. Ik geloof hem in alle berichten die van de hemel heen en weer gaan". Vandaar dat hij "as-siddieq" d.w.z. "de vertrouweling" werd genoemd.

De ongelovigen wilden de profeet Sallalahu 'alaihi wasalam toetsen en vroegen hem de Alaqsa-moskee te beschrijven. Hij had deze moskee immers niet eerder gezien. Allah, de Verhevene, maakte de moskee voor hem zichtbaar,waarna hij alle hoeken en deuren van de moskee aan hen kon beschrijven. Zij konden hem niet tegenspreken en zeiden: ,,Hij heeft een juiste omschrijving gegeven". Zij vroegen hem naar een karavaan van hen die vanuit het shaam gebied onderweg was. Hij informeerde hen over het aantal kamelen en de omstandigheden waarin deze karavaan zich bevond. Ook wist hij te vertellen wanneer deze zou aankomen en welke kameel voor de karavaan zou lopen. Het vond allemaal precies plaats zoals hij had gezegd. Zij hielden echter vast aan hun ongelovigheid.

De volgende ochtend na de isra'e-nacht kwam Jibriel ('alaihi asalaam) en leerde de profeet Sallalahu 'alaihi wasalam de wijze waarop de vijf gebeden verricht werden en de tijdstippen ervoor. Daarvoor was het gebed altijd twee "rak'ah" geweest, tweemaal in de ochtend en tweemaal 's avonds.


naar boven
Naar boven
Printbare versie

Print dit artikelMoge Allah mij vergeven wanneer ik fouten heb gemaakt en Allah weet het beste!
Risallah.com, Juni 2004