Het Artikelen Archief
  De Home pagina De Islam pagina De Profeet Mohammed (vrede zij met hem) pagina De Koran pagina De Hadith pagina
 
De volgorde van openbaring van alle verzen

Alle Suraht uit de Heilige Koran staan hier op volgorde van openbaring opgesomd. Hiernaast wordt voor iedere Surah ook aangegeven uit hoeveel verzen het bestaat en op welke plaats ze zijn geopenbaard.


1. Surah al-?Alak (De bloedklonter)
Naar boven

Mekkaans, met 19 verzen


2. Surah al-Kalam (De pen)
Naar boven

Mekkaans, met 52 verzen


3. Surah al-Moezzammil (De in kleren gehulde)
Naar boven

Mekkaans met 20 verzen, behalve vers:10, 11, en 20 zijn Medinisch


4. Surah al-Moeddatthir (De ommantelde)
Naar boven

Mekkaans met 56 verzen


5. Surah al-Fatiha (De opening)
Naar boven

Mekkaans met 7 verzen


6. Surah al-Masad (Het touw)
Naar boven

Mekkaans met 5 verzen


7. Surah at-Takwier (Het omwinden)
Naar boven

Mekkaans met 29 verzen


8. Surah al-A?la (De Hoogste)
Naar boven

Mekkaans met 19 verzen


9. Surah al-Lail (De nacht)
Naar boven

Mekkaans met 21 verzen


10. Surah al-Fajr (De dageraad)
Naar boven

Mekkaans met 30 verzen


11. Surah ad-Doeha (Morgenlicht)
Naar boven

Mekkaans met 11 verzen


12. Surah as-Sjarh (De verruiming)
Naar boven

Mekkaans met 8 verzen


13. Surah al-Asr (De namiddag)
Naar boven

Mekkaans met 3 verzen


14. Surah al-?Adijaat (De redenen)
Naar boven

Mekkaans met 11 verzen


15. Surah al-Kautar (De overvloed)
Naar boven

Mekkaans met 3 verzen


16. Surah at-Takathoer (De wens naar meer)
Naar boven

Mekkaans met 8 verzen


17. Surah al-Ma?oen (De hulpverlening)
Naar boven

Mekkaans met 7 verzen, behalve vers 4 is Medinisch


18. Surah al-Kafiroen (De ongelovigen)
Naar boven

Mekkaans met 6 verzen


19. Surah al-Fiel (De olifant)
Naar boven

Mekkaans met 5 verzen


20. Surah al-Falak (De ochtendschemering)
Naar boven

Mekkaans met 5 verzen


21. Surah an-Naas (De mensen)
Naar boven

Mekkaans met 6 verzen


22. Surah al-Ichlaas (De toewijding)
Naar boven

Mekkaans met 4 verzen


23. Surah an-Nadjm (De ster)
Naar boven

Mekkaans met 62 verzen, behalve vers 32 is Medinisch


24. Surah Abasa (Hij fronste)
Naar boven

Mekkaans met 42 verzen


25. Surah al-Kadr ( De beslissing)
Naar boven

Mekkaans met 52 verzen


26. Surah as-Sjams (De zon)
Naar boven

Mekkaans met 15 verzen


27. Surah al-Boeroedj (De sterrbeelden)
Naar boven

Mekkaans met 22 verzen


28. Surah al-Tien (Vijgeboom)
Naar boven

Mekkaans met 8 verzen


29. Surah Quraisj (Quraisj)
Naar boven

Mekkaans met 4 verzen


30. Surah al-Kari?a (De katastrofe)
Naar boven

Mekkaans met 11 verzen


31. Surah al-Kijama (De opstanding)
Naar boven

Mekkaans met 40 verzen


32. Surah al-Hoemaza (De lasteraar)
Naar boven

Mekkaans met 9 verzen


33. Surah al-Moersalaat (De losgelatenen)
Naar boven

Mekkaans met 50 verzen, behalve vers 48 is Medinisch


34. Surah Kaaf (Kaaf)
Naar boven

Mekkaans met 45 verzen, behalve vers 38 is Medinisch


35. Surah al-Balad (De stad)
Naar boven

Mekkaans met 20 verzen


36. Surah al-Tarik (De nachtster)
Naar boven

Mekkaans met 17 verzen


37. Surah al-Kamar (De maan)
Naar boven

Mekkaans met 55 verzen, behalve vers 44, 45, en 46 zijn Medinisch


38. Surah Saad (Saad)
Naar boven

Mekkaans met 88 verzen


39. Surah al-A?raaf (De kantelen)
Naar boven

Mekkaans met 206 verzen, behalve 163 en 170 zijn Medinisch


40. Surah al-Djinn (De djinn)
Naar boven

Mekkaans met 28 verzen


41. Surah Yasien (Yasien)
Naar boven

Mekkaans met 83 verzen, behalve vers 45 is Medinisch


42. Surah al-Foerkaan (Het reddend onderscheidingsmiddel)
Naar boven

Mekkaans met 77 verzen, behalve vers 68, 69, en 71 zijn Medinisch


43. Surah Fatir (Grondlegger)
Naar boven

Mekkaans met 45 verzen


44. Surah Marjam (Marjam)
Naar boven

Mekkaans met 98 verzen, behalve vers 58 en 71 zijn Medinisch


45. Surah Taha (Taha)
Naar boven

Mekkaans met 135 verzen, behalve vers 130 en 131 zijn Medinisch


46. Surah al-Waki?a (Het aanstaande)
Naar boven

Mekkaans met 96 verzen, behalve vers 81 en 82 zijn Medinisch


47. Surah as-Sjoe?araa (De dichters)
Naar boven

Mekkaans met 227 verzen, behalve vers 197, 224, en 227 zijn Medinisch


48. Surah an-Naml (De mieren)
Naar boven

Mekkaans met 93 verzen


49. Surah al-Kasas (Het verhaal)
Naar boven

Mekkaans met 88 verzen, behalve vers 52-55 zijn Medinisch en vers 85 dat in al-Djoehfa tijdens de hidjra neerdaalde.


50. Surah al-Israa? (De nachtreis)
Naar boven

Mekkaans met 111 verzen, behalve verzen 26, 32, 33, 57, en 73-80 zijn Medinisch


51. Surah Joenoes (Joenoes)
Naar boven

Mekkaans met 109 verzen, behalve 40, 94, 95, en 96 zijn medinisch


52. Surah Hoed (Hoed)
Naar boven

Mekkaans met 123 verzen, behalve 12, 17, en 114 zijn Medinisch


53. Surah Joesoef (Joesoef)
Naar boven

Mekkaans met 111 verzen, behalve 1, 2, 3 en 7 zijn Medinisch


54. Surah al-Hidjr (Al-hidjr)
Naar boven

Mekkaans met 99 verzen, behalve vers 87 is Medinisch


55. Surah al-An?aam (Het vee)
Naar boven

Mekkaans met 165 verzen, behalve 20, 23, 91, 93, 114, 141, 151, 152, en 153 zijn Medinisch


56. Surah as-Saaffaat (De zich opstellenden)
Naar boven

Mekkaans met 182 verzen


57. Surah Loekmaan (Loekmaan)
Naar boven

Mekkaans met 34 verzen, behalve 27, 28 en 29 zijn Medinisch


58. Surah Saba? (Saba?)
Naar boven

Mekkaans met 54 verzen, behalve vers 6 is Medinisch


59. Surah az-Zoemar (De drommen)
Naar boven

Mekkaans met 75 verzen, behalve 52, 53, 54 zijn Medinisch


60. Surah Ghafir (Hij die vergeeft)
Naar boven

Mekkaans met 85 verzen, behalve verzen 56 en 57 zijn Medinisch


61. Surah Foessilaat (Zij zijn uiteengezet)
Naar boven

Mekkaans met 54 verzen


62. Surah as-Sjoera (Het beraad)
Naar boven

Mekkaans met 53 verzen, behalve verzen 23, 24, 25, en 27 zijn Medinisch


63. Surah az-Zoechroef (Pracht en praal)
Naar boven

Mekkaans met 89 verzen, behalve vers 54 is Medinisch


64. Surah ad-Doechaan (De rook)
Naar boven

Mekkaans met 59 verzen


65. Surah al-Djathya (De neergeknielden)
Naar boven

Mekkaans met 37 verzen, behalve vers 14 is Medinisch


66. Surah al-Ahkaaf (De zandduinen)
Naar boven

Mekkaans met 35 verzen, behalve verzen 10, 15 en 35 zijn Medinisch


67. Surah ad-Dzarijaat (De opjagenden)
Naar boven

Mekkaans met 60 verzen


68. Surah al-Ghaasjija (De bedekking)
Naar boven

Mekkaans met 26 verzen


69. Surah al-Kahf (De grot)
Naar boven

Mekkaans met 110 verzen, behalve verzen 28 en 83 t/m 101 zijn Medinisch


70. Surah an-Nahl (De bijen)
Naar boven

Mekkaans met 128 verzen, behalve de laatste 3 verzen zijn medinisch


71. Surah Noeh (Noeh)
Naar boven

Mekkaans met 28 verzen


72. Surah Ibrahiem (Ibrahiem)
Naar boven

Mekkaans met 52 verzen, behalve verzen 28 en 29 zijn Medinisch


73. Surah al-Anbijaa (De Profeten)
Naar boven

Mekkaans met 112 verzen


74. Surah al-Moe?minoen (De gelovigen)
Naar boven

Mekkaans met 118 verzen


75. Surah as-Sadjda (De eerbiedige neerbuiging)
Naar boven

Mekkaans met 30 verzen, behalve verzen 16 t/m 20 zijn Medinisch


76. Surah at-Toer (De berg)
Naar boven

Mekkaans met 49 verzen


77. Surah al-Moelk (De heerschappij)
Naar boven

Mekkaans met 30 verzen


78. Surah al-Haakka (De verwerkelijking)
Naar boven

Mekkaans met 52 verzen


79. Surah al-Ma?aridj (De trappen)
Naar boven

Mekkaans met 44 verzen


80. Surah an-Naba? (De mededeling)
Naar boven

Mekkaans met 40 verzen


81. Surah an-Nazi?aat (De losrukkers)
Naar boven

Mekkaans met 46 verzen


82. Surah al-Infitaar (Het splijten)
Naar boven

Mekkaans met 19 verzen


83. Surah al-Insjikaak (Het barsten)
Naar boven

Mekkaans met 25 verzen


84. Surah ar-Roem (De Romeinen)
Naar boven

Mekkaans met 60 verzen, behalve vers 17 is Medinisch


85. Surah al-?ankaboet (De spin)
Naar boven

Mekkaans met 69 verzen, behalve verzen 1 t/m 11 zijn Medinisch


86. Surah al-Moetaffifien (De knoeiers)
Naar boven

Mekkaans met 36 verzen. En is de laatste soera die in Mekka is neergedaald.


87. Surah al-Bakara (De koe)
Naar boven

Medinisch met 286 verzen, behalve vers 281 dat op Mina bij de afscheidsbedevaart neerdaalde. Dit is de eerste surah die in Medina neerdaalde.


88. Surah al-Anfaal (De buit)
Naar boven

Medinisch met 75 verzen, behalve verzen 30 t/m 36 zijn Mekkaans.


89. Surah aal ?Imraan ( ?Imraans mensen)
Naar boven

Medinisch met 200 verzen.


90. Surah al-Ahzaab (De partijen)
Naar boven

Medinisch met 73 verzen.


91. Surah al-Moemtahana (Zij die op de proef gesteld wordt)
Naar boven

Medinisch met 13 verzen


92. Surah an-nisaa? (De vrouwen)
Naar boven

Medinisch met 176 verzen.


93. Surah az-Zalzala (De aardbeving)
Naar boven

Medinisch met 8 verzen.


94. Surah al-Hadied (Het ijzer)
Naar boven

Medinisch met 29 verzen


95. Surah Moehammad (Mohammed)
Naar boven

Medinisch met 38 verzen, behalve vers 13 dat onderweg tijdens de hidjra neerdaalde.


96. Surah ar-Ra?d (De donder)
Naar boven

Medinisch met 43 verzen


97. Surah ar-Rahmaan (De Erbarmer)
Naar boven

Medinisch met 78 verzen


98. Surah al-Insaan (De mens)
Naar boven

Medinisch met 31 verzen


99. Surah at-Talaak (De scheiding)
Naar boven

Medinisch met 12 verzen


100. Surah al-Bajjina (Het duidelijke bewijs)
Naar boven

Medinisch met 8 verzen


101. Surah al-Hasjr (Het verzamelen)
Naar boven

Medinisch met 24 verzen


102. Surah an-Noer (Het licht)
Naar boven

Medinisch met 64 verzen


103. Surah al-Haddj (De bedevaart)
Naar boven

Medinisch met 78 verzen, behalve verzen 52, 53, 54, en 55 die van tussen Mekka en Medina zijn neergedaald.


104. Surah al-Moenafikoen (De huichelaars)
Naar boven

Medinisch met 11 verzen.


105. Surah al-Moedjadala (De twist)
Naar boven

Medinisch met 22 verzen


106. Surah al-Hoedjoeraat (De binnenkamers)
Naar boven

Medinisch met 18 verzen


107. Surah at-Tahriem (Het verbieden)
Naar boven

Medinisch met 12 verzen


108. Surah at-Taghaboen (De zwendel)
Naar boven

Medinisch met 18 verzen


109. Surah as-Saff (Het gelid)
Naar boven

Medinisch met 14 verzen


110. Surah al-Djoemoe?a (De samenkomst)
Naar boven

Medinisch met 11 verzen


111. Surah al-Fath (Het succes)
Naar boven

Medinisch met 29 verzen, neergedaald na de overeenkomst van al-Hoebaibija, op de terugweg.


112. Surah al-ma?ida (De tafel)
Naar boven

Medinisch met 120 verzen, behalve vers 3 dat in ?Arafaat bij de
afscheidsbedevaart neerdaalde.


113. Surah at-Tawbah (Het berouw)
Naar boven

Medinisch met 129 verzen, behalve de laatste twee verzen zijn Mekkaans.


114. Surah an-Nasr (De hulp)
Naar boven

Medinisch met 3 verzen. Neergedaald in Mina bij de afscheidsbedevaart, maar wordt als Medinisch beschouwd. Het is de laatste soera die is neergedaald.


naar boven
Naar boven
Printbare versie

Print dit artikelMoge Allah mij vergeven wanneer ik fouten heb gemaakt en Allah weet het beste!
Risallah.com, Juni 2004