Het Artikelen Archief
  De Home pagina De Islam pagina De Profeet Mohammed (vrede zij met hem) pagina De Koran pagina De Hadith pagina
 
Categorie: Natuur & Dieren
Je bevind je in de categorie Natuur & Dieren. Hieronder kun je alle hadith's vinden van deze categorie. Maak in onderstaande lijst een keuze om meer over betreffende hadith te lezen.

Mededogen hebben jegens dieren
Het mishandelen van dieren is ongeoorloofd
De goedgunstigheid van het planten en kweken
Als een moslim een boom plant..

1. Mededogen hebben jegens dieren
Naar inhoudsopgave

Naar een overlevering van Abu Huraira, moge Allah met hem tevreden zijn, heeft de Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam gezegd: 'Een man werd erg dorstig toen hij op een weg liep. Hij vond een put, klom erin, drank en kwam eruit. Hij zag een hijgende hond aankomen, die aarde vrat van de dorst en zei: Deze hondheeft net zoveel dorst als ik heb gehad. Hij ging de put weer in en vulde zijn schoen met water en gaf de hond te drinken tot die zijn dorst leste. Allah prees zijn daad en heeft hem vervolgens Zijn vergeving getoond. De "sahaba" vroegen de Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam: worden wij dan beloond voor het behandelen van dieren? Hij, Allah's zegen en vrede zij met hem, zei: je wordt voor elk levend schepsel beloond.' [De uiteindelijke overlevering door Boekhaarie en Moesliem]

De uitleg van de hadith: De barmhartigheid in de Islam is niet uitsluitend bedoeld tegenover mensen, maar ook tegenover de dieren. De Islam moedigt de moslim aan om barmhartig te zijn tegenover zijn medemens en de dieren.

De man uit het verhaal liep op een pad en kreeg een enorme dorst en dronk uit de put. Toen hij uit de put kwam zag hij een hond die de aarde likte van de dorst. De man zei tegen zichzelf: deze hond heeft evenveel dorst als ik had. Hij besloot de hond water te geven, ging voor de tweede keer de put in, vulde zijn schoen met water en gaf de hond te drinken. Allah heeft zijn daad geprezen en heeft zijn zonden vergeven.

Als er tegenwoordig in het kader van allerlei sociale activiteiten ook instanties zoals de dierenbescherming zijn opgezet, dan is uit deze hadith te concluderen dat de Islam een uitstekende voorloper vormt op deze instanties. Dit laat geen twijfel bestaan over de hoogwaardige doeleinden van de Islam en zijn voorsprong op het gebied van elke eerbiedwaardige vorm van beschaving.


2. Het mishandelen van dieren is ongeoorloofd
Naar inhoudsopgave

Abdullah Ibn Omar, moge Allah met hem tevreden zijn, heeft overgeleverd: "De Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam heeft gezegd: 'Een vrouw werd bestraft omdat zij een kat had opgesloten totdat deze dood ging. De vrouw kwam in de hel terecht omdat zij de kat niet te eten en te drinken had gegeven tijdens de opsluiting en omdat zij de kat ook niet liet weggaan om zelf voor eten te zorgen'." [De uiteindelijke overlevering door Boekhaarie en Moesliem]

De uitleg van de hadith: In deze hadith wordt men aangeraden alle dieren en alle soorten vogels met rust te laten; huisvogels maar ook duiven en konijnen en andere soorten dieren. Men wordt ook aangeraden deze dieren niet op te sluiten of voedsel te ontzeggen. De vrouw in de Hadith is in de hel terechtgekomen vanwege haar gedrag naar de kat en dit is van toepassing op alle dieren. Het verhaal van Abdullah Ibn Omar gaat, zoals bekend, als volgt verder. Hij zag een jongen een touw om de nek van een kip doen en deze voortslepen. Abdullah Ibn Omar zei tegen dat jongen: 'Vervloekt is degene die een vogel of een dier mishandelt'.


3. De goedgunstigheid van het planten en kweken
Naar inhoudsopgave

Anas Ibn Maalik, moge Allah met hem tevreden zijn heeft overgeleverd: "De Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam heeft gezegd: 'Elke moslim die planten kweekt of grond verbouwt, waarvan een vogel, een dier of een mens eet, wordt beschouwd als iemand die een aalmoes heeft gegeven'." [De uiteindelijke overlevering door Boekhaarie]

De uitleg van de hadith: De hadith is een verklaring voor de goedgunstigheid van het planten en kweken. Het is ook een aanmoediging tot het verbouwen en het onderhouden van grond zodat moslims daarmee hun voordeel weten te doen en bovendien daarvoor beloond worden.

In een overlevering van Moesliem wordt eraan toegevoegd: '...dan wordt dat als een aalmoes beschouwt tot de dag van de opstanding'. Dit betekent dat de beloning hiervoor net zolang zal duren als mensen voordeel hebben bij de vruchten ervan. Zelfs na het overlijden van degene die heeft geplant of nadat deze de eigendom heeft overgedragen.


4. Als een moslim een boom plant..
Naar inhoudsopgave

Djabir heeft overgeleverd dat de heilige Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam zei: Als een moslim een boom plant, wordt alles wat ervan gegeten wordt tot zijn liefdadigheid gerekend. Wat ervan gestolen wordt, is liefdadigheid en wat er van onttrokken wordt, is liefdadigheid." (Moslim)


naar inhoudsopgave
Naar inhoudsopgave
Snelkeuze categorie
Advertentie
Koran van kaft tot kaft
Koran lezen in 4 dagen
Moge Allah mij vergeven wanneer ik fouten heb gemaakt en Allah weet het beste!
Risallah.com, April 2004