Het Artikelen Archief
  De Home pagina De Islam pagina De Profeet Mohammed (vrede zij met hem) pagina De Koran pagina De Hadith pagina
 
Categorie: Dag des Oordeels
Je bevind je in de categorie Dag des Oordeels. Hieronder kun je alle hadith's vinden van deze categorie. Maak in onderstaande lijst een keuze om meer over betreffende hadith te lezen.

De aanmoediging zich voor te bereiden
Wie vloekt zal niet getuigen op de Dag des Opstanding

1. De aanmoediging zich voor te bereiden
Naar inhoudsopgave

Naar een overlevering van Mu'ath Ibn Jabal, moge Allah met hem tevreden zijn, heeft de Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam gezegd: 'Op de dag van de opstanding zal er geen dienaar een stap verder zetten voordat die gevraagd wordt over vier dingen; waar hij zijn leven heeft doorgebracht, wat hij in zijn jeugd uitvoerde, hoe hij zijn geld heeft verdiend en uitgegeven en wat hij met zijn kennis heeft gedaan'.[overgeleverd door Tabarani]

De uitleg van de hadith: De dagen in ons leven zijn kort en onze levensjaren zijn beperkt, daarop volgt de dood, waarover geen twijfel bestaat. Nadat de mensen opgewekt worden vanuit hun begraafplaatsen wordt ieder mens afzonderlijk gevraagd over de dagen in zijn leven en of hij ze deugdzaam of ondeugdzaam heeft doorgebracht. Ook wordt men over zijn actieve levenslustige jeugdjaren ondervraagd en of men zich heeft bezig gehouden met het vergaren van de juiste kennis en het verrichten van deugdzame daden. Wanneer dit het geval is, wordt men beloond, waarna men over zijn geld wordt gevraagd: is het op deugdzame wijze verdiend en uitgegeven aan degene die men lief had en volgens de verplichtingen.

Men wordt ook gevraagd over zijn kennis die men heeft verzameld en of men naar die kennis heeft gehandeld en het volk daarmee heeft bevoordeeld. Er kan namelijk alleen volgens nuttige kennis gehandeld worden om anderen daarmee te bevoordelen. Onze bijdrage is slechts bedoeld om naar Allah's tevredenheid te streven, moge Hij het goedkeuren.


2. Wie vloekt zal niet getuigen op de Dag des Opstanding
Naar inhoudsopgave

Overgeleverd door Abu Ad Darda dat De Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam zei: Mensen die gewend zijn te vloeken zullen op de dag des Opstanding niet voorspreken en niet getuigen. (Moesliem)


naar inhoudsopgave
Naar inhoudsopgave
Snelkeuze categorie
Advertentie
Koran van kaft tot kaft
Koran lezen in 4 dagen
Moge Allah mij vergeven wanneer ik fouten heb gemaakt en Allah weet het beste!
Risallah.com, April 2004