Het Artikelen Archief
  De Home pagina De Islam pagina De Profeet Mohammed (vrede zij met hem) pagina De Koran pagina De Hadith pagina
 
De Wonderen van de Koran

Hier kun je alles lezen over de Wonderen van de Koran. Dit zijn slechts een aantal Wonderen van de Koran want er zijn er echter nog veel meer. Maak hieronder een keuze om over één van de vele wonderen van de Koran te lezen.

Inleiding
De vorm van de aarde
De bergen
zee?n en rivieren
Diepe zee?n en inwendige golven
Wolken & bliksem
Oorsprong van het heelal
De rode roos van Nebula
De menselijke embryologische ontwikkeling
De sensorische karakteristiek van de huid
Het cerebrum (grote hersenen)
Statische wonderen van de Koran

De sensorische karakteristiek van de huid
Naar inhoudsopgave

Wetenschappelijke nauwkeurigheid verbaast Thaise wetenschapper.

Toen professor Tajasen, voormalig hoofd van de afdeling Anatomie en Embryologie en het huidige hoofd van het College van Medicijnen aan de Universiteit van Chang-mi, Thailand, te gast was in Saoedi-Arabi?, werden hem enkele Koran-ayaat en hadith getoond die gingen over zijn gebied van de wetenschap. De professor werd vervolgens gevraagd of hij bekend was met het werk van professor Keith Moore, een Canadese wetenschapper. Hij zei dat hij Keith Moore kende als een zeer vooraanstaand man op het gebied van embryologie. Professor Tajasen las een artikel van Dr.Keith Moore waarin professor Moore schrijft dat naar zijn mening veel van wat in de Koran is geopenbaard, verenigbaar is met de moderne wetenschap. Professor Tajasen was verbaasd toen hij dit artikel las en wilde er direct meer over weten. De volgende Ayah uit de Koran werd hem toen voorgelezen:

"Degenen die niet geloven in Onze ayaat (bewijzen, ayaat, lessen, tekenen, openbaringen enz.) zullen Wij laten branden in het Vuur. Zo vaak als hun huiden helemaal geroosterd zijn, zullen Wij hen door andere huiden vervangen zodat zij de straf zullen proeven. Zeker, Allah is Al-Machtig, Al-Wijs." (Surah 4 : Ayah 56).

Professor Tajasen benoemde dat dit een verwijzing was naar het dermatologische verschijnsel dat de moderne wetenschap zeer recentelijk heeft ontdekt. Namelijk dat alle zenuwuiteinden zich in de huid bevinden en dat bij diepe verbranding, waarbij de huid totaal verbrand is, de huid pijngevoel verliest en de gekwelde persoon voelt dan niets meer. Allah (Geprezen en Verheven is Hij) weet dit en daarom laat Hij de ongelovigen in de Hel onafgebroken de pijn voelen, door de huid iedere keer te vervangen zodat de zenuwuiteinden vernieuwd worden. Professor Tajasen zei dat het onmogelijk was dat deze informatie vanuit een menselijke bron kwam, daarbij in beschouwing nemend dat de Koran meer dan 1400 jaar oud is: deze kennis was eenvoudigweg nog niet bekend in die tijd. Waar kwam deze informatie vandaan? Het antwoord is: van Allah (Geprezen en Verheven is Hij).

"Wie is Allah?" vraagt de professor. Er werd hem vervolgens verteld dat Allah (Geprezen en Verheven is Hij) de Schepper is van Wie alle Ware kennis, Wijsheid, Perfectie en Genade komt. Professor Tajasen keerde terug naar Thailand en gaf een aantal lezingen over hetgeen hij had geleerd. Het directe resultaat van deze lezingen was dat vijf studenten van hem moslim werden. Een korte tijd later keerde professor Tajasen terug naar Saoedi-Arabi? om een conferentie in Riyadh bij te wonen. Tijdens deze conferentie sprak hij tegen de aanwezigen. Hij zei dat zijn studies hem ertoe hadden geleid dat hij gelooft dat alles in de Koran de waarheid is. Sommige van de tekenen werden 1400 jaar geleden geopenbaard en pas zeer recentelijk verklaard door de moderne wetenschap. De profeet Mohammed Sallalahu alaihi wasalam kon lezen noch schrijven, vervolgde de professor, daarom moet de waarheid door de Schepper, Allah (Geprezen en Verheven is Hij), zijn geopenbaard. De professor zei dat de tijd was aangekomen om te verklaren: "La ilaha ilaaha iella Allah, Mohammedoen Rasoeloellah." ("Er is geen God dan Allah, Mohammed is zijn boodschapper") Professor Tajasen accepteerde de Tekenen en werd moslim. Iedereen waaraan de Tekenen wordt verteld en die moedwillig de Tekenen ontkent en verwerpt en hardnekkig vasthoudt aan onwetendheid, zal hetgeen wat in bovenstaande aya wordt verklaard ondervinden.

Moge Allah (Geprezen en Verheven is Hij) ons sterken in onze da wah , die op zoveel verschillende manieren mogelijk is om zoveel mogelijk mensen te bereiken de Waarheid te accepteren.


Hoofdstuk 10 van 12 hoofdstukken

naar boven
Naar boven
Printbare versie

Print dit artikel


Bronnen
www.eltawheed.nl
www.ummah.net

Meer info
Bekijk voor meer info omtrent dit onderwerp ook eens het Archief en/of de Links
Moge Allah mij vergeven wanneer ik fouten heb gemaakt en Allah weet het beste!
Risallah.com, April 2004