Het Artikelen Archief
  De Home pagina De Islam pagina De Profeet Mohammed (vrede zij met hem) pagina De Koran pagina De Hadith pagina
 
De Wonderen van de Koran

Hier kun je alles lezen over de Wonderen van de Koran. Dit zijn slechts een aantal Wonderen van de Koran want er zijn er echter nog veel meer. Maak hieronder een keuze om over één van de vele wonderen van de Koran te lezen.

Inleiding
De vorm van de aarde
De bergen
zee?n en rivieren
Diepe zee?n en inwendige golven
Wolken & bliksem
Oorsprong van het heelal
De rode roos van Nebula
De menselijke embryologische ontwikkeling
De sensorische karakteristiek van de huid
Het cerebrum (grote hersenen)
Statische wonderen van de Koran

De bergen
Naar inhoudsopgave

Het boek, getiteld "Earth", wordt in vele universiteiten over de gehele wereld beschouwd als een standaard naslagwerk (op het gebied van geologie). E?n van de auteurs van dit boek is professor emeritus Frank Press. Hij was de wetenschappelijke adviseur van de voormalige President van de Verenigde Staten, Jimmy Carter, en hij was 12 jaar de voorzitter van de Academie van Wetenschappen in Washington DC. In zijn boek staat dat bergen steunende wortels hebben. Deze wortels zijn diep ingebed in de grond, dus bergen hebben een vorm als die van een pin (zie figuren 1,2 en 3).


Figuur 1: De bergen hebben diepe wortels in het grondoppervlak.

Figuur 2: Schematische doorsnede.De bergen lijken op pinnen en hebben diepe wortels ingebed in de grond.

Figuur 3: Een andere illustratie laat zien hoe de bergen een pin-achtige vorm hebben, door hun diepe wortels.

Dit is hoe de Koran bergen beschrijft. Allah zegt in de Koran:

Hebben Wij niet de aarde gemaakt tot een uitgestrekt vlak en de bergen tot pinnen? (Surah 78 : Ayah 6-7)

Moderne aardwetenschappen hebben bewezen dat bergen diepe wortels hebben onder het grondoppervlak (zie figuur 3), en dat deze wortels vele malen de hoogte kunnen bereiken die ze boven het grondoppervlak hebben. Dus het meest juiste woord om op basis van deze informatie bergen te beschrijven is 'pin', want het meeste van de eigenlijke set pinnen is verborgen onder het grondoppervlak. De geschiedenis van de natuurwetenschappen vertelt ons dat de theorie van bergen met diepe wortels, pas in de tweede helft van de negentiende eeuw was ge?ntroduceerd.

Bergen spelen ook een rol bij de stabilisering van de aardkorst. Ze verhinderen dat de aarde schudt. Allah zegt in de Koran:

En Hij heeft in de aarde onwrikbare bergen geslagen dat zij niet met jullie zou wankelen en rivieren en wegen opdat jullie wellicht je zouden laten rechtleiden (Surah 16 : Ayah 15)

De moderne platen tektoniek theorie zijn eveneens van mening dat de bergen als stabilisatoren voor de aarde werken. Deze kennis over de rol van bergen als stabilisatoren voor de aarde begon men pas in de late 60-er jaren te begrijpen in het kader van de ontwikkeling van de platen tektoniek theorie.

Zou iemand in de tijd van de Profeet Mohammed Sallalahu 'alaihi wasalam hebben kunnen weten over de ware gestalte van bergen? Zou iemand zich kunnen voorstellen dat de solide massieve berg die hij voor zich ziet zich eigenlijk diep in de aarde uitstrekt en een wortel heeft, zoals de wetenschappers beweren? Een groot aantal geologie boeken beschrijft, bij de behandeling van bergen, alleen het gedeelte van de berg dat boven de grond staat. Dit vanwege het feit dat deze boeken niet geschreven zijn door specialisten in geologie. Moderne geologie heeft echter de waarheid van de Koran verzen bevestigd.


Hoofdstuk 3 van 12 hoofdstukken

naar boven
Naar boven
Printbare versie

Print dit artikel


Bronnen
www.eltawheed.nl
www.ummah.net

Meer info
Bekijk voor meer info omtrent dit onderwerp ook eens het Archief en/of de Links
Moge Allah mij vergeven wanneer ik fouten heb gemaakt en Allah weet het beste!
Risallah.com, April 2004