Het Artikelen Archief
  De Home pagina De Islam pagina De Profeet Mohammed (vrede zij met hem) pagina De Koran pagina De Hadith pagina
 
De Wonderen van de Koran

Hier kun je alles lezen over de Wonderen van de Koran. Dit zijn slechts een aantal Wonderen van de Koran want er zijn er echter nog veel meer. Maak hieronder een keuze om over één van de vele wonderen van de Koran te lezen.

Inleiding
De vorm van de aarde
De bergen
zee?n en rivieren
Diepe zee?n en inwendige golven
Wolken & bliksem
Oorsprong van het heelal
De rode roos van Nebula
De menselijke embryologische ontwikkeling
De sensorische karakteristiek van de huid
Het cerebrum (grote hersenen)
Statische wonderen van de Koran

zee?n en rivieren
Naar inhoudsopgave

Moderne wetenschap heeft ontdekt dat op plaatsen waar twee verschillende zee?n samenkomen, er een barri?re is tussen beide. Deze barri?re verdeelt de twee zee?n zo dat elke zee zijn eigen temperatuur, zoutgehalte en (stof)dichtheid heeft. Bijvoorbeeld, het water van de Middellandse Zee is warm, heeft een hoge zoutgehalte en een lagere (stof)dichtheid dan het water van de Atlantische Oceaan. Dus als het water van de Middellandse Zee de Atlantische Oceaan instroomt over de rotslaag van Gibraltar, dringt het enkele honderden kilometers de Atlantische Oceaan door, op een diepte van 1.000 meter met zijn eigen kenmerkende temperatuur, zoutgehalte en lage dichtheid. Het water van de Middellandse Zee stabiliseert op deze diepte (zie figuur 4)


Figuur 4: (De gestabiliseerde toestand van) het Middellandse Zeewater zoals het de Atlantische Oceaan binnenkomt over de rotslaag van Gibraltar. (Het heeft) zijn eigen kenmerkende temperatuur, zoutgehalte en lage (stof)dichtheid, vanwege de barri?re die hen van elkaar onderscheidt. Temperaturen zijn in graden Celsius (?C).

Hoewel er grote golven, een sterke stromingen en getijen in deze zee?n zijn, mengen of overschrijden ze deze barri?re niet.

De Heilige Koran vermeldt dat er een barri?re is tussen twee zee?n, die samenkomen en dat ze hem niet overtreden. Allah zegt in de Koran:

Hij heeft de beide zee?n losgelaten zodat ze elkaar ontmoeten. Tussen beiden is een barri?re zodat ze niet overtreden. (Surah 55 : Ayah 19-20)

Maar als de Koran spreekt over de scheidingslijn tussen zoet (en welsmakend) en zout (en bitter) water, vermeldt het bestaan van 'een afgesperde versperring' samen met de barri?re. Allah zegt in de Koran:

Hij is het die de beide zee?n heeft losgelaten de ene zoet en welsmakend en de andere zout en bitter en Hij heeft tussen beiden een barri?re en een afgesperde versperring opgesteld. (Surah 25 : Ayah 53)

Men kan zich afvragen, waarom vermeldt de Koran (het woord) "versperring" als er gesproken wordt over de scheidingslijn tussen zoet en zout water, maar vermeldt dat woord niet als er gesproken wordt over de scheidingslijn tussen twee zee?n?.

Moderne wetenschap heeft ontdekt dat in estuaria (trechtervormige riviermondingen), waar zoet water en zout water samenkomen, de situatie enigszins verschilt van wat is gevonden op plaatsen waar twee zee?n samenkomen. Men heeft ontdekt dat, wat zoetwater onderscheidt van zoutwater in estuaria, een dichtheidslijngrens is met een gemarkeerde dichtheids discontinu?teit die de twee lagen (namelijk: zoet en zout water) van elkaar scheiden". Deze scheiding (afscheidingszone) heeft een ander zoutgehalte dan het zoetwater en het zoutwater (zie figuur 5).


Figuur 5: Overlangse doorsnede van een estuarium laat de zoutdichtheid (gedeeltes zijn in promille (?) weergegeven) zien. We kunnen hier de vakjes (scheidingszone) tussen het zoete en het zoute water zien.

Deze informatie is pas recent ontdekt met behulp van geavanceerde technische uitrusting die temperatuur, zoutgehalte, dichtheid, zuurstof oplosbaarheid etc. meet. Het menselijk oog kan het verschil tussen de twee samenkomende zee?n niet waarnemen, de twee zee?n lijken eerder als ??n homogene zee. Hetzelfde is het geval met de scheiding van water in estuaria, onze ogen kunnen de drie soorten water, zoet, zout en gemengd (scheidingszone), niet van elkaar onderscheiden.

Hoofdstuk 4 van 12 hoofdstukken

naar boven
Naar boven
Printbare versie

Print dit artikel


Bronnen
www.eltawheed.nl
www.ummah.net

Meer info
Bekijk voor meer info omtrent dit onderwerp ook eens het Archief en/of de Links
Moge Allah mij vergeven wanneer ik fouten heb gemaakt en Allah weet het beste!
Risallah.com, April 2004