Het Artikelen Archief
  De Home pagina De Islam pagina De Profeet Mohammed (vrede zij met hem) pagina De Koran pagina De Hadith pagina
 
De Wonderen van de Koran

Hier kun je alles lezen over de Wonderen van de Koran. Dit zijn slechts een aantal Wonderen van de Koran want er zijn er echter nog veel meer. Maak hieronder een keuze om over één van de vele wonderen van de Koran te lezen.

Inleiding
De vorm van de aarde
De bergen
zee?n en rivieren
Diepe zee?n en inwendige golven
Wolken & bliksem
Oorsprong van het heelal
De rode roos van Nebula
De menselijke embryologische ontwikkeling
De sensorische karakteristiek van de huid
Het cerebrum (grote hersenen)
Statische wonderen van de Koran

Diepe zee?n en inwendige golven
Naar inhoudsopgave

Allah zegt in de Koran:

Of (de situatie van de ongelovigen) is als duisternissen in een diepe zee die overdekt wordt door golven, waarboven golven zijn, waarboven wolken zijn: de ene duisternis boven de andere. Wanneer hij zijn hand uitsteekt kan hij haar niet zien, maar hij voor wie Allah geen licht stelt voor die is er geen licht. (Surah 24 : Ayah 40)

Dit vers noemt de duisternis in diepe zee?n en oceanen, waar als iemand zijn hand uitsteekt, dit niet kan zien. De duisternis in diepe zee?n en oceanen vindt men rond een diepte van 200 meter en lager. Op deze diepte, dringt er nauwelijks licht binnen (zie figuur 6). Onder een diepte van 1000 meter komt er helemaal geen licht binnen 1. Mensen kunnen niet meer dan veertig meter duiken zonder de hulp van onderzee?rs of speciale uitrusting. Zonder hulp kunnen mensen in de diepe donkere delen van de oceaan niet overleven, zoals bijvoorbeeld op een diepte van 200 meter.


Figuur 6: Tussen 3 en 30 procent van het zonlicht wordt op het zee oppervlak teruggekaatst. Van het niet-teruggekaatste licht wordt bijna alle vijf kleuren van het licht spectrum (rood, oranje, geel, groen en violet) achter elkaar geabsorbeerd in de eerste 200 meter, behalve het blauwe licht

Wetenschappers hebben recent deze duisternis ontdekt met behulp van speciale technische uitrusting en onderzee?rs, die hen in staat hebben gesteld in de dieptes van de oceanen te duiken.

We kunnen ook uit het gedeelte van het voorgaande vers begrijpen: "...in een diepe zee die overdekt wordt door golven, waarboven golven zijn, waarboven wolken zijn..." dat de diepe wateren van zee?n en oceanen overdekt zijn door golven, en boven deze golven andere golven zijn. Het is duidelijk dat de tweede serie golven oppervlakte golven zijn, die we zien, omdat het vers vermeldt dat boven de tweede golven wolken zijn. Maar wat te zeggen over de eerste golven?. Wetenschappers hebben recent ontdekt dat er inwendige golven zijn, die "voorkomen op de overgang tussen verschillende dichtheid scheidingsvlaktes" (zie figuur 7).


Figuur 7: Inwendige golven op scheidingsvlak tussen twee lagen van verschillende dichtheden. De ene heeft een hogere dichtheid (de onderste) dan de andere (de bovenste)

De inwendige golven bedekken de diepe wateren van zee?n en oceanen, omdat de diepe wateren een hogere dichtheid hebben dan de wateren boven hen. Inwendige golven gedragen zich als oppervlakte golven. Ze kunnen net als oppervlakte golven boven de oppervlakte komen. Inwendige golven kunnen we niet met onze blote ogen waarnemen, maar ze kunnen wel waargenomen worden door de bestudering van temperatuur of zoutgehalte veranderingen op een bepaalde locatie.


Hoofdstuk 5 van 12 hoofdstukken

naar boven
Naar boven
Printbare versie

Print dit artikel


Bronnen
www.eltawheed.nl
www.ummah.net

Meer info
Bekijk voor meer info omtrent dit onderwerp ook eens het Archief en/of de Links
Moge Allah mij vergeven wanneer ik fouten heb gemaakt en Allah weet het beste!
Risallah.com, April 2004