Het Artikelen Archief
  De Home pagina De Islam pagina De Profeet Mohammed (vrede zij met hem) pagina De Koran pagina De Hadith pagina
 
De Wonderen van de Koran

Hier kun je alles lezen over de Wonderen van de Koran. Dit zijn slechts een aantal Wonderen van de Koran want er zijn er echter nog veel meer. Maak hieronder een keuze om over één van de vele wonderen van de Koran te lezen.

Inleiding
De vorm van de aarde
De bergen
zee?n en rivieren
Diepe zee?n en inwendige golven
Wolken & bliksem
Oorsprong van het heelal
De rode roos van Nebula
De menselijke embryologische ontwikkeling
De sensorische karakteristiek van de huid
Het cerebrum (grote hersenen)
Statische wonderen van de Koran

Wolken & bliksem
Naar inhoudsopgave

Wetenschappers hebben verschillende soorten wolken bestudeerd en hebben verondersteld dat regen wolken gevormd worden volgens definitieve systemen en zekere stappen samenhangen met bepaalde soorten wind en wolken.

E?n soort regenwolk is de cumulonimbus wolk (onweersbui). Meteorologen hebben bestudeerd hoe cumulonimbus wolken worden gevormd en hoe ze regen, hagel en bliksem produceren.

Ze hebben ontdekt dat cumulonimbus wolken de volgende stappen doorlopen alvorens ze regen produceren:

1. De wolken worden door de wind voortgedreven: cumulonimbus wolken beginnen te vormen wanneer de wind kleine wolk eenheden (cumulus wolken) voortdrijft naar een gebied waar deze golven in ??n punt bij elkaar komen (zie figuur 8 en 9).


Figuur 8: Satelliet foto laat de wolken beweging naar de convergente (in ??n punt samenkomende) gebieden B, C en D zien. De pijltjes geven de richting van de wind aan.

Figuur 9: Kleine wolkeenheden (cumulus wolken) bewegen naar een convergente (in ??n punt samenkomende) zone vlakbij de horizon, waar we een grote cumulonimbus wolk kunnen zien.

2. Samenvoeging: dan worden de kleine wolken samengevoegd om een grotere wolk te vormen 1 (zie figuren 9 en 10).
Figuur 10: (A) Ge?soleerde kleine wolk eenheden (cumulus wolken). (B) (Groei stadium:) Als de kleine wolken samengevoegd worden, nemen de opstapelingen binnen de grote wolken toe, dus de wolk stapelt zich op. Waterdruppels worden aangeduid met de stipjes in de wolk.

3. Opstapeling: Als de kleine wolken samengevoegd worden, nemen de opstapelingen binnen de grote wolken toe. De opstapelingen dichtbij het centrum van de wolk zijn groter (in elektrische lading, dampdichtheid etc.) dan die dichtbij de randen. Deze opstapelingen veroorzaken dat het wolklichaam verticaal groeit, dus de wolk stapelt zich op (zie figuur 10 (B), 11 en 12). Deze verticale groei zorgt ervoor dat het wolklichaam in koelere regionen van de atmosfeer uit kan strekken, waardoor waterdruppels en hagel hun definitieve vorm krijgen en steeds groter en groter beginnen te groeien. Als deze waterdruppels en hagel te zwaar worden voor de opstapeling om hen te dragen, dan beginnen ze als regen, hagel etc. van de wolk te vallen.
Figuur 11: Een cumulonimbus wolk. Nadat de wolk opgestegen is, komt er regen uit.

Figuur 12: Een cumulonimbus wolk.

Allah zegt in de Koran:

Zien jullie niet dat Allah wolken voortstuwt en ze dan samen verenigt en ze dan tot een stapel maakt, waarop jullie uit zijn midden de regen zien voortkomen (Surah 24 : Ayah 43)

Meteorologen zijn recent deze details over wolkformatie, structuur en functie te weten gekomen met behulp van geavanceerde technische uitrusting zoals vliegtuigen, satellieten, computers, luchtballonnen en andere hulpmiddelen om wind en zijn richting te bestuderen, de vochtigheid en haar variaties te meten en de niveaus en variaties van atmosferische druk te bepalen.

Het vervolg van het bovenbeschreven vers, nadat er melding gemaakt is van wolken en regen, spreekt over hagel en bliksem: Allah zegt in de Koran:

...En Hij zendt hagel uit de bergen (wolken) in de hemel neer, waarmede Hij treft wie Hij wil en die Hij afwendt van wie Hij wil, terwijl de flikkering van Zijn bliksemstraal haast het gezicht doet verdwijnen. (Surah 24 : Ayah 43)

Meteorologen hebben aangetoond dat deze cumulonimbus wolken, die hagel neer laten komen, een hoogte van 25.000 tot 30.000 voet (4,7 tot 5,7 mijlen = 7,6 tot 9,2 km) kunnen bereiken, net als bergen, zoals in de Koran wordt vermeld: "... En Hij zendt uit de bergen (wolken) in de hemel neer..." (zie figuur 12).

Dit vers zou een vraag kunnen oproepen. Waarom zegt Allah in dit vers "zijn bliksem" in een verwijzing naar de hagel? Betekent het dat hagel de voornaamste factor is in het produceren van bliksem? Laten we kijken wat er in het boek, getiteld "Meteorology today", hierover staat. Er staat in dat wolken elektrisch geladen worden, als hagel door een gebied in de wolk van onderkoelde druppels en ijskristallen valt. Als vloeibare druppels in botsing komen met een hagelkorrel, bevriezen ze door dit contact en dragen gebonden warmte af (aan de hagelkorrel). Dit zorgt er voor dat het oppervlak van de hagelkorrel warmer blijft dan dat van de omringende ijskristallen. Als de hagelkorrel in aanraking komt met een ijskristal, vindt er een belangrijk fenomeen plaats: elektronen stromen van het koudere object naar het warmere object. Vandaar dat de hagelkorrel negatief geladen wordt. Hetzelfde effect vindt plaats als onderkoelde druppels in aanraking komen met een hagelkorrel en minuscule splinters positief geladen ijs afbreken. Deze lichtere, positief geladen partikels worden naar het bovenste gedeelte van de wolk vervoerd door opstapelingen. De hagel, die achter blijft met een negatieve lading, valt tegen de bodem van de wolk, dus het onderste deel van de wolk wordt negatief geladen. Deze negatieve ladingen worden dan op de grond ontladen in de vorm van bliksem. We concluderen uit het bovenstaande, dat hagel de voornaamste factor is in de productie van bliksem.


Figuur 13: Het ontstaan van bliksem.

Deze informatie over bliksem werd recent ontdekt. Tot 1600 n.c., waren Aristoteles' idee?n over meteorologie overheersend (onder de wetenschappers). Hij zei bijvoorbeeld, dat de atmosfeer twee soorten damp bevat, vochtig en droog. Hij zei ook dat donder het geluid van de botsing van de droge damp met de aangrenzende wolken was en bliksem de ontvlamming en verbranding van droge damp met een dun en zwak vuur was. Dit zijn een aantal idee?n over meteorologie die overheersend waren ten tijde van de openbaring van de Koran, veertien eeuwen geleden.

Hoofdstuk 6 van 12 hoofdstukken

naar boven
Naar boven
Printbare versie

Print dit artikel


Bronnen
www.eltawheed.nl
www.ummah.net

Meer info
Bekijk voor meer info omtrent dit onderwerp ook eens het Archief en/of de Links
Moge Allah mij vergeven wanneer ik fouten heb gemaakt en Allah weet het beste!
Risallah.com, April 2004