Het Artikelen Archief
  De Home pagina De Islam pagina De Profeet Mohammed (vrede zij met hem) pagina De Koran pagina De Hadith pagina
 
Het Leven van de Profeet Mohammed (vrede zij met hem)

Op deze pagina kun je meer lezen over het uitzonderlijke leven van de laatste Profeet Mohammed Sallalahu 'alaihi wasalam. Dit prachtige verhaal zal zeker en heeft veel indruk gemaakt op menig moslim. Lees hoe de Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam opgegroeide en welke gebeurtenissen in zijn leven hebben plaats gevonden. Lees hoe hij de boodschap (risallah) heeft overgebracht aan de mensheid en welke obstakels hij hierbij tegen kwam. Lees over de geboorte van Islam...

Kies in onderstaande inhoudsopgave het gewenste hoofdstuk om het te lezen. Het gekozen hoofdstuk zal vervolgens onder de inhoudsgave getoond worden. De inhoudsopgave kan ten alle tijden geraadpleegd worden, deze blijft altijd bovenin de pagina staan.


 1. Inleiding

 2. De nobele afstamming

 3. De geboorte van Mohammed

 4. De kinderjaren van Mohammed

 5. Mohammed's eerste reis naar het Shaam-gebied (Syri

 6. Mohammed's tweede reis naar het Shaam-gebied (Syri

 7. Mohammed's huwelijk met Khadija bint Khuwailid

 8. De wederopbouw van de Ka'bah in Mekka

 9. De Hiraa'e-grot

 10. De eerste openbaring

 11. Het openlijk verkondigen van de boodschap

 12. De vervolging

 13. De emigratie naar Abessini

 14. De bekering van Hamzah

 15. De bekering van Omar

 16. De gehele isolatie en het uitwijzingsbevel

 17. Het jaar van verdriet

 18. Mohammed's huwelijk met Sawdah en A?cha

 19. De reis naar Ta'if

 20. Het verzoek van wonderen en tekenen

 21. De nachtelijke toch en hemelvaart

 22. De emigratie van moslims naar Medina

 23. Het complot tegen de Profeet (Vrede zij met hem)

 24. De emigratie van de Profeet (Vrede zij met hem) naar Medina

 25. De verichtingen van de Profeet (Vrede zij met hem) in Medina

 26. Provocaties van de mensen van Quraish

 27. De strijd van Badr

 28. De slag van Oehoed

 29. Het schrijven naar vorsten en emirs

 30. De inname van Mekka

 31. De afscheidsbedevaart

 32. Het overlijden van de Profeet (Vrede zij met hem)

 33. De familieleden van de Profeet (Vrede zij met hem)

 34. De kinderen van de Profeet (Vrede zij met hem)

 35. Het karakter en gedrag van de Profeet (Vrede zij met hem)22. De emigratie van moslims naar Medina
Naar inhoudsopgave

De meeste moslims begonnen te emmigreren naar Medina zoals sommige metgezellen van de profeet Sallalahu 'alaihi wasalam dat al eerder hadden gedaan. De profeet Sallalahu 'alaihi wasalam zag in zijn droom het land waar de moslims naartoe zouden emmigreren en vertelde hen dat: ,,Ik heb in mijn droom gezien dat ik vanuit Mekka trek naar een gebied dat rijk is aan palmbomen. Ik dacht dat het Alyamamah of Hadjr was maar het schijnt Yathrib (Medina) te zijn". Volgens een andere overlevering heeft hij gezegd: ,,Ik heb in mijn droom jullie migratieland te zien gekregen, het ligt op een vruchtbaar stuk land, het zal of Hadjr of Yathrib zijn".

Abu Salamah Almakhzoemi, de man van Oum Salamah, was de eerste die immigreerde. Hij vertrok samen met zijn vrouw en zoon. Mensen uit de stam van zijn vrouw hebben haar verboden met hem te vertrekken, mensen uit de stam van haar man hebben het kind bij haar weggenomen. Toen is Abu Salamah alleen vertrokken naar Medina. Dit vond plaats ongeveer een jaar voor de tweede eed van trouw bij Al'aqabah. Daarna is zijn vrouw ook ge?mmigreerd.

Na Abu Salamah is A'amir Ibn Rabi'ah met zijn vrouw Laila ge?mmigreerd. Zij was de dochter van Abu Hathmah. Ook immigreerde Abdullah Ibn Oum Kalthoem. Na de eed van trouw immigreerden talloze moslims in het geheim uit angst voor de mensen van Quraish. Omar Ibnulkhattab heeft dit echter bekend gemaakt. Hij daagde de mensen van Quraish uit maar niemand van hen durfde hem nog in de weg te staan. Zo arriveerde hij in Medina samen met twintig andere metgezellen van de profeet.

Vrijwel alle moslims zijn ge?mmigreerd naar Medina. Ook zijn de migranten die zich in Alhabasha bevonden naar Medina teruggekeerd. Er zijn maar weinigen in Mekka gebleven. De uitzonderingen zijn Abu Bakr, Ali, Suhaib, Zaid Ibn Harithah en een groep zwakke mensen die niet konden emmigreren.

Abu Bakr had zich al gereed gemaakt om ook te vertrekken maar de profeet Sallalahu 'alaihi wasalam vroeg hem nog te wachten want hij verwachtte toestemming van Allah, de Verhevene, te krijgen om ook te vertrekken. ,,Verwacht u dat echt?" vroeg Abu Bakr. De profeet Sallalahu 'alaihi wasalam antwoordde bevestigend. Abu Bakr stelde dus zijn plan uit, om zodoende op een later tijdstip samen met de profeet te kunnen vertrekken. Hij voedde twee trekdieren goed om ze voor te bereiden op de reis.


naar inhoudsopgave
Naar Inhoudsopgave

Hoofdstuk 22 van 35 hoofdstukken
Copyrights
Alle auteursrechten en vertaalrechten zijn voor-behouden aan Stichting Alwaqf AlIslami te Eindhoven.

Bron

www.al-islaam.com


Meer info
Bekijk voor meer info omtrent dit onderwerp ook eens het Archief en/of de Links

Advertentie
Koran van kaft tot kaft
Koran lezen in 4 dagen
Moge Allah mij vergeven wanneer ik fouten heb gemaakt en Allah weet het beste!
Risallah.com, Juni 2004